EPC

EPC en Keuring Elektrische Installatie

Verkopers en verhuurders moeten een beroep doen op een erkende energiedeskundige type A voor de opmaak van een EPC voor hun woning.

Het energieprestatiecertificaat legt op zich geen eisen op aan het gebouw, maar informeert de potentiƫle kopers of huurders over de energetische kwaliteit van het gebouw door aan het gebouw een energetische score (kengetal) toe te kennen. Deze score wordt berekend op basis van de eigenschappen van het gebouw, zoals de gebruikte materialen en de isolatiewaarden van muren en dak, ramen en deuren, en de installaties voor verwarming en warm water.

Bij de verkoop van een woning gebouwd voor oktober 1981 (voor invoering AREI) is de verkoper vanaf 1 juli 2008 verplicht om een keuringsattest van de elektrische huishoudelijke installatie voor te leggen. B-VEX werkt hiervoor samen met Vincotte.

In het geval van een controlebezoek met een negatief proces-verbaal als gevolg, moet de koper zijn identiteit en de datum van de akte van verkoop schriftelijk meedelen aan de erkende instelling die het controlebezoek van de elektrische installatie heeft uitgevoerd.

Na deze melding heeft de koper de vrije keuze om een erkende instelling aan te stellen voor een nieuw controlebezoek om na te gaan of na afloop van de termijn van 18 maanden, te rekenen vanaf de datum van de akte van verkoop, de inbreuken verdwenen zijn. Indien de koper een andere erkende instelling aanstelt, licht die instelling de erkende instelling die het eerste proces-verbaal van controlebezoek heeft opgesteld hierover in.