Plaatsbeschrijving

Wil je een omstandig en nauwkeurig verslag van je vastgoed? Het proces verbaal van plaatsbeschrijving, ook nulstaat genoemd, geeft een analytische en gedetailleerde weergave van de toestand van het onroerend goed op een bepaald tijdstip.

De plaatsbeschrijvingen van B-VEX zijn omstandig en in alle nauwkeurigheid opgesteld door een beëdigd expert, en is veel meer dan enkele foto’s.

Naargelang het onderwerp, opdrachtgever of doelstelling leveren wij een op maat gemaakt proces verbaal van plaatsbeschrijving over het onroerend goed.

Bij Aanvang Huurceel

Ten einde discussies te vermijden op het einde van een huurperiode wordt er bij aanvang van de huur een plaatsbeschrijving  opgesteld.

Deze plaatsbeschrijving is wettelijk voorzien in art 1730-1731 BW en dient geregistreerd te worden op het regionale registratiekantoor.

Bij Aanvang Werken

Voor de werken starten zal er een risicozone bepaald worden en invloedsfeer afgebakend worden. Binnen deze zone is het aangewezen een plaatsbeschrijving te laten opstellen. Meestal beperkt dit zich tot de aangrenzende eigendommen of lokalen.

De plaatsbeschrijving is veelal vereist voor de ABR-polis van de aannemer en zal dienen als basis bij betwistingen ingevolge aangerichte schade.

Bij Verkoopsovereenkomst

Tussen de aankoop van een onroerend goed en het verlijden van de akte verloopt er een termijn tot vier maanden. Gedurende deze periode kan er uiteraard schade ontstaan aan het pand door verwaarlozing, gebrek aan onderhoud of slechte uitvoering van geplande werken.

Deze plaatsbeschrijving geeft een totale inventaris van het te koop aangeboden pand.

Staat van Vergelijking

Bij het einde van de werkzaamheden of de huurperiode wordt een tegensprekelijke staat van vergelijking opgemaakt met vaststelling van de mogelijke schade ten opzichte van de basisplaatsbeschrijving.