Rioolkeuring

 

Rioolkeuring

keuring privé riolering via VLARIO  vlario  of   aquaflanders aquaflanders

Sinds 1 juli 2011 is de keuring van de privéwaterafvoer in Vlaanderen verplicht. Deze rioolkeuringen gebeuren door Vlario of Aquaflanders erkende keurders, afhankelijk van welke rioolbeheerder actief is in uw gemeente.
Bij de rioolkeuring wordt op privédomein nagekeken of enerzijds de scheiding van afval- en regenwater en anderzijds de aansluiting van beide waterstromen op de openbare riolering conform is met de wettelijke en technische voorschriften. De manier waarop dit gebeurt, hangt af van de situatie ter plaatse: de rioolkeurder kan verschillende technieken en hulpmiddelen zoals rookmachines, onschadelijke kleurstoffen en geluidsbronnen gebruiken. Op basis van het onderzoek kan de keurder de afwateringssituatie beoordelen.

communicatiefolder_privewaterafvoer_2012_website

vlario_keuringfolder2016_a4_web

rooktoestel